حرکت پشت بازو تک دمبل بالای سر مورب

۱۳۹۹/۰۳/۱۷

ویدیو

توضیحات

حرکت پشت بازو تک دمبل بالای سر مورب

 

عضلات هدف :
 
سر دراز و میانی عضلات پشت بازو
 
نام های دیگر حرکت :
 

پشت بازو دمبل تک پشت گردن

 

پشت بازو دمبل فرانسوی مورب تک دست

 

نام انگلیسی حرکت :

 

Dumbbells triceps extensions

 

نحوه انجام حرکت پشت بازو تک دمبل بالای سر مورب

 
  • یک عدد دمبل به صورت مورب پشت سر بگیرید، دمبل را تا جایی پایین ببرید که زاویه آرنج 90 درجه شود.

 

  • دقت داشته باشید که هنگام پایین آوردن دمبل، آرنج ثابت بماند و به بیرون متمایل نشود.

 

  • در هنگام پایین بردن دمبل نفس بگیرید و هنگام بالا بردن دمبل نفس را خارج کنید.
 
۱۲