حرکت پل باسن با صفحه

۱۳۹۹/۱۱/۱۱

ویدیو

توضیحات

حرکت پل باسن با صفحه

 

عضلات هدف :
 
باسن
 
نام دیگر حرکت :
 

هیپ تراست با صفحه روی زمین

 

نام انگلیسی حرکت :

 

floor plate hip trust

 

نحوه انجام حرکت پل باسن با صفحه

 

  • برای انجام حرکت، روی زمین بخوابید و پاها را اندازه عرض شانه باز کنید.

 

  • یک صفحه وزنه روی شکم قرار بدید و با انقباض عضله باسن، بدن را به سمت بالا و سپس به نقطه شروع برگردید.

 

  • دقت داشته باشید افرادی که کمر درد دارند از صفحه استفاده نکنند. 

 

  • در هنگام بالا رفتن نفس را خارج کنید و هنگام پایین آمدن نفس بگیرید.
 
۱۲