حرکت لانجز در جا

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

ویدیو

توضیحات

حرکت لانجز در جا

عضلات هدف :
 
باسن
جلو ران
 
نام های دیگر حرکت :
 

لانچ ثابت با وزن بدن

 

لانگز جفت با وزن بدن

 

قیچی با وزن بدن

 

نام انگلیسی حرکت :

 

STATIC LOUNGE

 

نحوه انجام حرکت لانجز در جا

 

  • پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و برای شروع حرکت با پای راست یک گام به جلو بردارید.

 

  • سپس بدن را تا جایی به سمت پایین هدایت کنید که زاویه زانو 90 درجه شود.

 

  • همین مراحل را برای پای چپ تکرار کنید.

 

  • هنگام پایین آمدن نفس بگیرید و هنگام بالا آمدن نفس را خارج کنید.

 

  • دقت داشته باشید که در زمان پایین آمدن کمر نباید به سمت جلو خم شود و همچنین زانو نباید به زمین برخورد کند و  در پای دیگر نیز زانو جلوتر از پنجه پا قرار نگیرد.
۱۲