حرکت پشت بازو هالتر خم نشسته بالای سر

۱۳۹۹/۱۱/۰۷

ویدیو

توضیحات

حرکت پشت بازو هالتر خم نشسته بالای سر

 

عضلات هدف :
 
پشت بازو
 
نام های دیگر حرکت :
 

پشت بازو فرانسوی با هالتر ایزی

 

پشت بازونشسته بالای سر با هالتر EZ

 

پشت بازو هالتر ایزی نشسته بالای سر

 

نام های انگلیسی حرکت :

 

 

 

french press seated ez

 

Seated ez bar French press

 

نحوه انجام حرکت پشت بازو هالتر خم نشسته بالای سر

 

  • روی نیمکت بشینید، کمر را به تکیه گاه بچسبونید، هالتر لاری را بالای سر خود صاف نگه دارید؛ سپس آرنج را به پشت خم کنید و هالتر را به پایین ببرید.

 

  • دقت کنید که در تمام طول حرکت، عضله پشت بازو کنار سر ثابت است و تنها آرنج خم شود. 

 

  • هنگام پایین بردن هالتر نفس بگیرید و هنگام بالا آوردن هالتر نفس را خارج کنید .
 
 
 
۱۲