حرکت گابلت اسکوات با کِتِل بِل

۱۳۹۹/۱۱/۱۹

ویدیو

توضیحات

حرکت گابلت اسکوات با کِتِل بِل

 

عضلات هدف :
 
باسن
پشت ران
جلو ران 
 
نام انگلیسی حرکت :

 

goblet squat kettlebell

 

نحوه انجام حرکت گابلت اسکوات با کِتِل بِل

 

  • پاها را اندازه عرض شانه باز کرده  و پنجه ی پاها را به بیرون متمایل کنید و با دو دست یک کتل بل را جلوی سینه خود نگه دارید.

 

  • سپس به اندازه 90 درجه اسکوات بشینید و دوباره به نقطه شروع برگردید.

 

  • هنگام گرفتن کتل بل جلوی سینه، آرنج ها باید خم و اندکی رو به بیرون باشند. 

 

  • در هنگام بلند شدن نفس را خارج کنید و هنگام نشستن نفس بگیرید.
 
۱۲