حرکت زیربغل قایقی با میله اِچ

۱۳۹۹/۱۲/۰۶

ویدیو

توضیحات

حرکت زیربغل قایقی با میله اِچ

 

عضلات هدف :
 
زیر بغل
 
نام دیگر حرکت :
 

زیر بغل سیمکش قایقی دست موازی

 

نام انگلیسی حرکت :

 

h barbell seated low rows with reverse grips

 

نحوه انجام زیربغل قایقی با میله اِچ

 

  • روی نیمکت دستگاه بشینید، زانوها را اندکی خم کنید و با دستان میله اچ دستگاه را بگیرید.

 

  • سپس با انقباض عضلات زیربغل، آرنج را خم کنید و دستگیره را به سمت شکم بکشید و مجدد به سمت نقطه شروع برگردید.

 

  • در زمان کشیدن دستگیره به سمت بدن، کمر و گردن در یک راستا باشند. 

 

  • هنگام جمع کردن دستگیره نفس را خارج کنید و هنگام رها کردن دستگیره نفس بگیرید .
 
۱۲