حرکت پارویی سیمکش از بالا دست باز نشسته

۱۳۹۹/۱۱/۱۱

ویدیو

توضیحات

حرکت پارویی سیمکش از بالا دست باز نشسته

 

عضلات هدف :
 
عضلات پشتی
 
نام های دیگر حرکت :
 

روئینگ سیمکش از بالا دست باز نشسته

  

پارویی  سیمکش از بالا نشسته دست باز 

 

نام انگلیسی حرکت :

 

high cable pulley wide grip

 

نحوه انجام حرکت پارویی سیمکش از بالا دست باز نشسته

 

  • روی نیمکت بشینید، قرقره سیمکش را بالا تنظیم کنید و میله را با دستان باز بگیرید . 

 

  • سپس با انقباض عضلات پشت، میله را به سمت سینه بکشید و مجدد به سمت نقطه شروع رها کنید.

 

  • دقت داشته باشید که میله به سمت سینه کشیده شود و نباید به سمت شکم ببرید. 

 

  • هنگام جمع کردن میله نفس را خارج کنید و هنگام رها کردن میله نفس بگیرید .
 
 
 
۱۲