حرکت جلو بازو سیم کش ایستاده از بالا

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ویدیو

توضیحات

حرکت جلو بازو سیم کش ایستاده از بالا

 

عضلات هدف :
 
جلو بازو
 
نام های دیگر حرکت :

جلو بازو سیمکش از بالا رو به کراس

جو بازو کابل ایستاده

 

نام انگلیسی حرکت :

high cable standing curl

 

نحوه انجام حرکت جلو بازو سیم کش ایستاده از بالا

 

  • یک پا را جلو و یک پا را به عقب بگذارید و زانوها را اندکی خم کنید.

 

  • دست ها را به اندازه عرض شانه باز کنید و میله سیمکش را بگیرید.

 

  • سپس با انقباض عضله جلو بازو، میله متصل به کابل را سمت خودتان بیاورید و مجدد به نقطه شروع برگردانید.

 

  • در هنگام بالا آوردن سیمکش، بازو شما باید ثابت باشد و تنها آرنج و ساعد شما حرکت کند.

 

  • در هنگام بالا آوردن میله نفس خود را خارج کنید و هنگام پایین آوردن میله نفس بگیرید.
 

 

 

 
۱۲