حرکت پرتاب توپ به بالای دیوار

۱۳۹۹/۱۲/۱۹

ویدیو

توضیحات

حرکت پرتاب توپ به بالای دیوار

 

عضلات هدف :
 
شانه و سینه
 
نام انگلیسی حرکت :

high throwing wallball

 

نحوه انجام حرکت پرتاب توپ به بالای دیوار

 

  • توپ مناسب برای خود انتخاب کنید، رو به روی دیوار بایستید و پاها را اندازه عرض شانه باز کنید.

 

  • توپ را جلوی سینه بگیرید، سپس حرکت را مطابق با ویدیو انجام بدهید. 

 

  • هنگام پرت کردن توپ به دیوار، روی پنجه ی پاها بروید . 

 

  • هنگام گرفتن توپ نفس بگیرید و هنگام پرتاپ توپ نفس را خارج کنید.
 
۱۲