حرکت لگن پا روی توپ خوابیده چرخشی

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

ویدیو

توضیحات

حرکت لگن پا روی توپ خوابیده چرخشی

 

عضلات هدف :
 
شکم و پهلو
 
نام دیگر حرکت :

چرخش لگن پا روی توپ خوابیده

نام انگلیسی حرکت :

hip rotation with fitball

 

نحوه انجام حرکت لگن پا روی توپ خوابیده چرخشی

 

  • روی زمین دراز بکشید، دست ها را باز کنار بدن نگه دارید.

 

  • پاها را روی توپ بگذارید مطابق با ویدیو حرکت را انجام بدهید.

 

  • هنگام برگشت به حالت اول نفس بگیرید و هنگام چرخش پا به طرفین نفس را خارج کنید. 
 
۱۲