حرکت پرس بالا سینه هالتر

۱۳۹۹/۱۲/۱۹

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس بالا سینه هالتر

 

عضلات هدف :
 
بالا سینه
 
نام های دیگر حرکت :

پرس بالاسینه هالتر خوابیده

پرس بالا سینه هالتر روی نیمکت

 

نام انگلیسی حرکت :

incline bench press

 

نحوه انجام حرکت پرس بالا سینه هالتر

 

  • روی نیمکت شیب دار دراز بکشید، پاها را روی زمین بگذارید و دست ها را دو برابر عرض شانه باز کنید و هالتر را بگیرید.

 

  • سپس با انقباض عضلات سینه، میله هالتر را بلند کنید و در راستای عضلات سینه به بالا و پایین حرکت بدهید.

 

  • در هنگام بالا بردن هالتر نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن هالتر نفس بگیرید .
 
 
۱۲