حرکت پرس بالا سینه دمبل

۱۳۹۹/۱۲/۱۹

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس بالا سینه دمبل

 

عضلات هدف :
 
بالا سینه
 
نام های دیگر حرکت :

بالا سینه دمبل

پرس دمبل روی میز شیبدار مثبت

 

نام انگلیسی حرکت :

incline dumbbell press

 

نحوه انجام حرکت پرس بالا سینه دمبل

 

  • روی نیمکت شیب دار دراز بکشید، پاها را روی زمین بگذارید و دستها را دو برابر عرض شانه باز کنید.

 

  • دمبل را بگیرید، سپس با انقباض عضلات سینه دمبل را در راستای عضلات سینه به بالا و پایین حرکت بدهید.

 

  • در هنگام بالا بردن دمبل نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن دمبل نفس بگیرید.
 
 
۱۲