حرکت داخل ران خوابیده

۱۴۰۰/۰۱/۱۵

ویدیو

توضیحات

حرکت داخل ران خوابیده

 

عضلات هدف :
 
نزدیک کننده های ران
 
نام انگلیسی حرکت :

inner thigh lifts

نحوه انجام حرکت داخل ران خوابیده

 

  • به پهلو روی زمین دراز بکشید و یک پا را بصورت خم جلوی پای دیگر بگذارید.

 

  • سپس سعی کنید پای دیگر را به بالا بکشید و دوباره به حالت اول برگردانید.

 

  • بعد از انجام تکرار مورد نظر، همین مراحل را برای پای مخالف انجام بدهید.

 

  • برای راحت انجام دادن حرکت پای زیری را کمی خم کنید تا زانو اذیت نشود.

 

  • هنگام بلند کردن پا نفس را خارج کنید و هنگام برگشت پا نفس بگیرید.
 
۱۲