حرکت جک نایف پا روی توپ

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ویدیو

توضیحات

حرکت جک نایف پا روی توپ

 

عضلات هدف :
 
شکم
 
نام انگلیسی حرکت :
 

jackknife fitball

 

نحوه انجام حرکت جک نایف پا روی توپ 

 

  • مطابق با ویدیو کف دست را روی زمین و ساق پا را روی توپ بگذارید، حالت پلانک نگه دارید، سپس پاها را با توپ به داخل شکم جمع کنید و مجدد به حالت اول برگردانید.

 

  • دقت کنید که گردن، ستون فقرات ، کمر و باسن باید  همه در یک راستا باشند.

 

  • هنگام برگشت به حالت اول نفس بگیرید و هنگام جمع کردن پاها به داخل شکم نفس را خارج کنید.

 

  

 

۱۲