حرکت پشت بازو سیمکش زانو زده روی نیمکت

۱۳۹۹/۱۱/۰۷

ویدیو

توضیحات

حرکت پشت بازو سیمکش زانو زده روی نیمکت

 

عضلات هدف :
 
پشت بازو
 
نام های دیگر حرکت :
 

پشت بازو سیمکش روی زانو از پشت

 

پشت بازو با کابل روی زانو دست روی نیمکت

 

پشت بازو نشسته با سیمکش دست روی میز

 

پشت بازو سیمکش زانو دست روی میز

 

نام انگلیسی حرکت :

 

kneeling cable triceps extension

 

نحوه انجام حرکت پشت بازو سیمکش زانو زده روی نیمکت

 

  • یک  نیمکت روبروی سیمکش قرار بدید، دستگیره سیمکش را از پشت بگیرید و روبروی نیمکت زانو بزنید.

 

  • آرنج  و قسمتی از پشت بازو را روی نیمکت بذارید، سپس ساعد را به سمت پایین بیارید تا دست ها با زمین موازی شود و بعد به حالت اول برگردید. 

 

  • دقت کنید که در تمام طول حرکت،  بازوها باید نزدیک سر باشند. 

 

  • هنگام پشت سر رفتن میله نفس بگیرید و هنگام پایین آوردن میله نفس را خارج کنید .
 
 
۱۲