حرکت پل باسن قورباغه ای از پهلو با اسمیت

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ویدیو

توضیحات

حرکت پل باسن قورباغه ای از پهلو با اسمیت

 

عضلات هدف :
 
باسن
 
نام دیگر حرکت :

بریج از پهلو با اسمیت

 

نام انگلیسی حرکت :

lateral hip bridge on multipower

 

نحوه انجام حرکت پل باسن قورباغه ای از پهلو با اسمیت

 

  • مطابق با ویدیو روی نیمکت دراز بکشید کف پاها را بهم بچسبانید و پل باسن را با اسمیت اجرا کنید.

 

  • دقت کنید که زمان باز کردن پاها، کف پاها از هم جدا نشود.

 

  • هنگام باز کردن پاها نفس را خارج کنید و هنگام برگشت به حالت اول نفس بگیرید.
 
۱۲