حرکت بالا آوردن پا بصورت صاف روی پارالل

۱۳۹۹/۱۲/۱۶

ویدیو

توضیحات

حرکت بالاوردن پا بصورت صاف روی پارالل

 

عضلات هدف :
 
خم کننده مفصل ران
 
نام دیگر حرکت :

زیرشکم خلبانی روی پارالل پا صاف

 

نام انگلیسی حرکت :

legs straight raise on parallel bars

 

نحوه انجام حرکت بالا آوردن پا بصورت صاف روی پارالل

 

  • ساعد را روی دستگاه پارالل بگذارید و کاملا به پشت دستگاه تکیه بدهید سپس، پاها را بصورت صاف بالا ببرید. 

 

  • دقت کنید که در تمام طول اجرای حرکت، شانه ها به سمت پایین حرکت نداشته باشد و شکم منقبض باشد.  

 

  • هنگام بالا آوردن پاها، نفس را خارج کنید و هنگام پایین بردن پاها، نفس بگیرید.
۱۲