حرکت خارج ران سیمکش خم به جلو

۱۴۰۰/۰۱/۱۶

ویدیو

توضیحات

حرکت خارج ران سیمکش خم به جلو

 

عضلات هدف :
 
سورینی 
 
نام های دیگر حرکت:

بیرون پا با سیمکش از پایین نشسته

بیرون پا با سیمکش خم به جلو

نام انگلیسی حرکت:

low cable crossover sitting leg abduction

 

نحوه انجام حرکت خارج ران سیمکش خم به جلو

 

  • روی نیمکت بنشینید و بدن را کمی به جلو خم کنید و با گرفتن لبه نیمکت، بدن را ثابت و حرکت را اجرا کنید. 

 

  • دقت کنید که در تمام اجرا، زانو و بالاتنه کمی خم باشد.

 

  • هنگام بازکردن پاها نفس را خارج کنید و هنگام برگشت پا نفس بگیرید.
 
 
۱۲