حرکت جلو بازو سیمکش خوابیده از پایین

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ویدیو

توضیحات

حرکت جلو بازو سیمکش خوابیده از پایین

 

عضلات هدف :
 
جلو بازو
 
نام دیگر حرکت :

جلو بازو سیمکش خوابیده از پایین روی زمین

نام انگلیسی حرکت :

low cable laying curl

 

نحوه انجام حرکت جلو بازو سیمکش خوابیده از پایین 

 

  • رو به روی دستگاه روی زمین دراز بکشید، زانوها را اندکی خم کنید و کف پاها را به دستگاه بچسبانید، با هر دو دست میله را بگیرید.

 

  • با انقباض عضله جلو بازو، آرنج ها را خم کنید و دست ها راو به بالا ببرید تا دست ها به صورت شما نزدیک بشوند.

 

  • دقت کنید که در تمام مراحل حرکت، بازو ثابت بماند و ساعد حرکت می‌کند.

 

  • هنگام خم کردن آرنج، نفس را خارج کنید و هنگام برگشت به حالت اول، نفس بگیرید.

 

 

 

 
۱۲