حرکت جلو بازو سیمکش در حالت اسکوات

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ویدیو

توضیحات

حرکت جلو بازو سیمکش در حالت اسکوات

 

عضلات هدف :
 
جلو بازو
 
نام های دیگر حرکت :

جلو بازو سیمکش نشستن در حالت اسکوات 

جلوبازو سیمکش ماندن در حالت اسکوات

جلو بازو سیمکش در حالت اسکوات نشسته

 

نام انگلیسی حرکت :

low cable sumo squat curl

 

نحوه انجام حرکت جلو بازو سیمکش در حالت اسکوات

 

  • به صورت سومو اسکوات روبروی دستگاه سیمکش بنشینید، بازوها را به داخل ران بچسبانید.

 

  • میله سیمکش را با دستان خود بگیرید سپس با انقباض عضله جلو بازو میله متصل به سیمکش را به سمت بالا ببرید تا به شانه نزدیک شود و مجدد به نقطه شروع برگردانید.

 

  • هنگام بالا آوردن سیمکش بازو شما باید ثابت و چسبیده به بدن باشد و تنها آرنج و ساعد حرکت کند.

 

  • در هنگام بالا آوردن میله نفس خود را خارج کنید و هنگام پایین آوردن میله نفس بگیرید.
 
 
۱۲