حرکت ساید شافِل سیمکش متقاطع

۱۴۰۰/۰۱/۱۷

ویدیو

توضیحات

حرکت شافِل ساید سیمکش متقاطع

 

عضلات هدف :
 
جلو ران، پشت ران و باسن
 
نام های دیگر حرکت :

شافل از پهلو سیمکش متقاطع

گام به پهلو  سیمکش متقاطع

نام انگلیسی حرکت :

low cable walking crossover

 

نحوه انجام حرکت ساید شافِل سیمکش متقاطع

 

  • قرقره سیمکش را پایین تنظیم کنید و پوزیشن نشستن اسکوات داشته باشید و کابل را بصورت متقاطع یا ضربدری به هردو پا متصل کنید.

 

  • سپس از پهلو بصورت رفت و برگشت حرکت کنید.

 

  • هنگام حرکت به جانب نفس را خارج کنید و هنگام برگشت نفس بگیرید.
 
 
۱۲