حرکت بالا آوردن زانو کوتاه

۱۳۹۹/۰۹/۲۸

ویدیو

توضیحات

حرکت بالا آوردن زانو کوتاه
 
 
 
عضلات هدف :
 
پایین تنه 
 
نام انگلیسی حرکت :
 

low knee skipping running

 

نحوه انجام حرکت بالا آوردن زانو کوتاه

 

  • پاها را اندکی باز کنید و دست‌ها را کنار بدن خود بگیرید، سپس پاها را بصورت تناوبی و سریع روی پنجه پا بالا بیاورید. 

 

  • دقت کنید که در طول حرکت دست‌ها نباید ثابت باشند. 

 

  • بطور منظم آرام و عمیق دم و بازدم را انجام بدهید.
 

 

۱۲