حرکت سیمکش پارویی از بالا

۱۳۹۹/۱۲/۱۰

ویدیو

توضیحات

حرکت سیمکش پارویی از بالا

 

عضلات هدف :
 
پشتی بزرگ و ذوزنقه
 
نام دیگر حرکت :

پول فیس با سیمکش

 

نام انگلیسی حرکت :

low pulley row to neck

 

نحوه انجام حرکت سیمکش پارویی از بالا

 

  • رو به روی دستگاه سیمکش بشینید، قرقره سیمکش را بالا تنظیم کنید و با دستان خود میله را بگیرید.

 

  • با انقباض عضلات پشت، میله دستگاه را به سمت گردن خودتان جمع کنید و سپس آرام به سمت نقطه شروع برگردانید.

 

  • دقت داشته باشید که در حین اجرای حرکت کمی زانوها را خم کنید.

 

  • در زمان کشیدن دستگیره سعی کنید کمر بدون قوز و صاف در جای خود ثابت بماند.

 

  • در هنگام جمع کردن دستگیره نفس را خارج کنید و هنگام رها کردن دستگیره نفس بگیرید .
 
۱۲