حرکت جلو بازو سیمکش نشسته دست روی نیمکت

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ویدیو

توضیحات

حرکت جلو بازو سیمکش نشسته روی نیمکت

 

عضلات هدف :
 
جلو بازو
 
نام های دیگر حرکت :

جلو بازو پریچرسیمکش نشسته از پایین

جلو بازو لاری سیمکش نشسته از پایین

 

نام انگلیسی حرکت :

lower cable sitting preacher curl

 

نحوه انجام حرکت جلو بازو سیمکش نشسته دست روی نیمکت

 

  • یک میز با فاصله 60 سانتیمتری روبروی دستگاه سیمکش قرار دهید و پشت میز بنشینید.

 

  • پاها را با اندکی خم روی زمین بگذارید، پشت بازوها را روی میز بگذارید و میله متصل به سیمکش را بگیرید.

 

  • با انقباض عضله جلو بازو میله متصل به سیمکش را به سمت خود ببرید تا به شانه نزدیک شود و مجدد به نقطه شروع برگردانید.

 

  • هنگام بالا آوردن سیمکش بازو شما باید ثابت و چسبیده به نیمکت باشد و تنها آرنج و ساعد حرکت کند.

 

  • در هنگام بالا آوردن میله نفس خود را خارج کنید و هنگام پایین آوردن میله نفس بگیرید.
 
۱۲