حرکت کیک بک جفت پا صاف خوابیده روی نیمکت

۱۳۹۹/۱۱/۱۸

ویدیو

توضیحات

حرکت کیک بک جفت پا صاف خوابیده روی نیمکت

 

عضلات هدف :
 
باسن
 
نام دیگر حرکت :
 

کیک بک پا صاف خوابیده روی نیمکت

 

نام انگلیسی حرکت :

 

lying rear hip extension on bench

 

نحوه انجام حرکت کیک بک جفت پا صاف خوابیده روی نیمکت

 

  • مطابق با ویدیو روی نیمکت دمر دراز بکشید، برای حفظ تعادل با دست نیمکت را بگیرید و سپس همزمان هر دو پا را به صورت صاف بلند کنید.

 

  • دقت کنید که در طول اجرای حرکت، باسن نباید از نیمکت جدا شود.

 

  • هنگام بالا بردن پاها نفس را خارج کنید و هنگام برگشت حرکت نفس بگیرید.
 
۱۲