حرکت کیک بک باسن جفت پا خم خوابیده روی نیمکت

۱۳۹۹/۱۱/۱۸

ویدیو

توضیحات

حرکت کیک بک باسن جفت پا خم خوابیده روی نیمکت

 

عضلات هدف :
 
باسن
 
نام دیگر حرکت :
 

پشت پا خوابیده روی نیمکت

 

نام انگلیسی حرکت :

 

lying rear leg kick on bench

 

نحوه انجام حرکت کیک بک باسن جفت پا خم خوابیده روی نیمکت

 

  • مطابق با ویدیو روی نیمکت، دمر دراز بکشید و برای حفظ تعادل با دست نیمکت را بگیرید، سپس همزمان هر دو پا را به صورت زانو خم بلند کنید.

 

  • دقت کنید که در طول اجرای حرکت، باسن نباید از نیمکت جدا شود.

 

  • هنگام بالا بردن پاها نفس را خارج کنید و هنگام برگشت حرکت نفس بگیرید.
 
۱۲