حرکت بلند کردن توپ بین پا از پهلو

۱۳۹۹/۱۲/۱۶

ویدیو

توضیحات

حرکت بلند کردن توپ بین پا از پهلو

 

عضلات هدف :
 
باسن
 
نام دیگر حرکت :

بالا آوردن پا از پهلو با توپ

 

نام انگلیسی حرکت :

lying side leg raises with fitball

 

نحوه انجام حرکت بلند کردن توپ بین پا از پهلو

 

  • به پهلو روی زمین دراز بکشید و یک توپ بین پاهای خود قرار بدهید. سپس، سعی کنید به کمک پاها توپ را به بالا ببرید و دوباره به حالت اول برگردید.

 

  • دقت کنید که در تمام اجرا زانو کمی خم باشد.

 

  • هنگام بلند کردن پا نفس را خارج کنید و هنگام برگشت پا نفس بگیرید.
۱۲