حرکت پرس سینه اسمیت

۱۳۹۹/۱۲/۲۱

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس سینه اسمیت

 

عضلات هدف :
 
سینه
 
نام های دیگر حرکت :

پرس سینه روی میز تخت با دستگاه اسمیت

پرس تخت با دستگاه اسمیت

 

نام انگلیسی حرکت :

machine flat bench press

 

نحوه انجام حرکت پرس سینه اسمیت

 

  • روی نیمکت دراز بکشید، دست ها را دو برابر عرض شانه باز کنید و هالتر را بگیرید.

 

  • با انقباض عضلات سینه، میله را بلند کنید و در راستای عضلات سینه به بالا و پایین حرکت بدهید.

 

  • در هنگام بالا بردن هالتر نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن هالتر نفس بگیرید .
 
 
۱۲