حرکت خارج ران با دستگاه مولتی هیپ

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

ویدیو

توضیحات

حرکت خارج ران با دستگاه مولتی هیپ

 

عضلات هدف :
 
سورینی میانی

نام های دیگر حرکت :

بیرون پا با دستگاه چند کاره

خارج ران با دستگاه چند کاره

نام انگلیسی حرکت :

multihip side leg raises

 

نحوه انجام حرکت خارج ران با دستگاه مولتی هیپ

 

  • روبه روی دستگاه بایستید، غلتک را به روی قسمت خارجی پا بگذارید و پا را از مرکز دستگاه به بیرون بکشید.

 

  • پس از اتمام تکرار مورد نظر، حرکت را برای پای مخالف انجام بدهید.

 

  • دقت کنید که در تمام اجرا بالا تنه باید ثابت باشد.

 

  • هنگام کشیدن پا به خارج نفس را خارج کنید و هنگام برگشت پا نفس بگیرید.
 

 

 

 
 
۱۲