حرکت پشت بازو دمبل خوابیده تک دست

۱۳۹۹/۰۹/۲۸

ویدیو

توضیحات

حرکت پشت بازو دمبل خوابیده تک دست

 

عضلات هدف : 
 
پشت بازو

 

نام های دیگر حرکت :
 

پرس پشت بازو خوابیده با دمبل

 

پشت بازو پرسی خوابیده

 

پشت بازو اسکال کراشر با دمبل

 

پشت بازو جفت دمبل خوابیده روی نیمکت

 

نام انگلیسی حرکت :

 

one arm lying dumbbell tricep extension

 

نحوه انجام حرکت پشت بازو دمبل خوابیده تک دست

 

  • روی نیمکت دراز بکشید و با یک دست به صورت چکشی دمبل بردارید.

 

  • سپس بازو را از آرنج خم کنید و دمبل را به پایین بیاورید تا زاویه بازو با ساعد 90 درجه شود.

 

  • دقت کنید که در تمام طول حرکت بازو از بدن فاصله نگیرد.

 

  • هنگام پایین آوردن دمبل نفس بگیرید و هنگام بالا بردن دمبل نفس را خارج کنید.

 

 

 

 

 

۱۰
۱۲