حرکت دِدلیفت با کتل بل تک دست

۱۳۹۹/۱۱/۱۵

ویدیو

توضیحات

حرکت دِدلیفت با کتل بل تک دست

 

عضلات هدف :
 
باسن
 
نام دیگر حرکت :
 

لیفت مرده تک دست با کتل بل

 

نام انگلیسی حرکت :

 

one hand kettlebell swing deadlift

 

نحوه انجام حرکت دِدلیفت با کتل بل تک دست

 

  • پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید، زانوها را خم کنید و باسن را به عقب بدهید، با یک دست کتل بل را وسط بدن نگه دارید.

 

  • سپس با انقباض عضلات پشت بدن و پاها، کتل بل را به بالا لیفت کنید و صاف بایستید و مجدد به نقطه شروع برگردید.

 

  • دقت داشته باشید که در زمان اجرای حرکت قوز نکنید و کمر باید بصورت مستقیم و صاف باشد. 

 

  • هنگام لیفت کردن کتل بل نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن کتل بل نفس بگیرید .
 
 
۱۲