حرکت دِدلیفت اِستیف با هالتر تک پا

۱۴۰۰/۰۱/۱۵

ویدیو

توضیحات

حرکت دِدلیفت اِستیف با هالتر تک پا

 

عضلات هدف :
 
باسن و جلو ران

نام دیگر حرکت :

ددلیفت هالتر تک پا زانو صاف

نام انگلیسی حرکت :

one stiff lef burbled deadlift

 

نحوه انجام حرکت دِدلیفت اِستیف با هالتر تک پا

 

  • دست ها را اندازه عرض شانه بازکنید و مطابق با ویدیو حرکت را اجرا کنید. 

 

  • در حین اجرای حرکت باسن را زیاد به سمت عقب ندید.

 

  • در زمان اجرای حرکت، قوز نکنید و کمر باید بصورت مستقیم وصاف باشد. 

 

  • در هنگام لیفت کردن نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن هالتر نفس بگیرید.
۱۲