حرکت دِدلیفت اِستیف تک پا با دمبل

۱۴۰۰/۰۱/۱۵

ویدیو

توضیحات

حرکت دِدلیفت اِستیف تک پا با دمبل

 

عضلات هدف :
 
باسن و جلو ران

نام دیگر حرکت :

ددلیفت دمبل تک پا زانو صاف

نام انگلیسی حرکت :

one stiff leg dumbell deadlift

 

نحوه انجام حرکت دِدلیفت اِستیف تک پا با دمبل

 

  • دست ها را اندازه عرض شانه بازکنید، و دمبل را کنار بدن نگه دارید، مطابق با ویدیو حرکت را اجرا کنید.

 

  • در زمان اجرای حرکت، قوز نکنید و کمر باید به صورت مستقیم و صاف باشد.

 

  • در هنگام لیفت کردن نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن دمبل نفس بگیرید.

 

 

۱۲