حرکت پشت بازو دیپ پارالل

۱۳۹۹/۱۱/۰۶

ویدیو

توضیحات

حرکت پشت بازو دیپ پارالل

 

عضلات هدف :
 
پشت بازو
 
نام دیگر حرکت :
 

پشت بازو دیپ پارالل پشت به دستگاه

 

نام های انگلیسی حرکت :

 

Dips triceps version

 

parallel bar triceps dip

 

نحوه انجام حرکت پشت بازو دیپ پارالل

 

  • با گرفتن دستگیره های دستگاه پارالل، خودتون رو در هوا معلق نگه دارید.

 

  • پاها رو به هم قفل کنید، سپس با خم کردن آرنج به پایین برید تا زاویه بازو و ساعد 90 درجه شود و مجدد به بالا بیایید. 

 

  • هنگام پایین رفتن نفس بگیرید و هنگام بالا آمدن نفس را خارج کنید .
 
 
۱۲