حرکت پلانک

۱۳۹۹/۰۴/۳۰

ویدیو

توضیحات

حرکت پلانک

عضلات هدف :
 
شکم
پهلو

 

نام های دیگر حرکت:

 

الوار

خط کش

 

نام انگلیسی حرکت:

 

PLANK

 

نحوه انجام حرکت پلانک

 

  • با گذاشتن ساعد دست ها به صورت عمود روی زمین و انقباض عضلات شکم کل بدن رو به صورت صاف و مستقیم در هوا معلق نگه دارید سپس به میزان مورد نظر بدن رو بالا ببرید و به نقطه شروع برگردید.

 

  • در هنگام نگه داشتن بدن در بالا، به صورت منظم و کوتاه نفس بکشید.

 

  • دقت کنید که به هیچ عنوان نباید کمر از باسن به سمت پایین یا بالا متمایل شود.
۱۲