حرکت پلانک دست‌ ها روی نیمکت

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ویدیو

توضیحات

حرکت پلانک دست‌ ها روی نیمکت

 

عضلات هدف :
 
شکم
 
نام دیگر حرکت :

پلانک دست رو نیمکت ایزومتریک

 

نام انگلیسی حرکت :

plank on bench

 

نحوه انجام حرکت پلانک دست‌ ها روی نیمکت

 

  • با قرار دادن ساعدها روی نیمکت، حرکت پلانک را انجام دهید.

 

  • دقت کنید که ساعد و سرشانه در یک راستا باشند.

 

  • در حرکات پلانک به طور عمیق و آرام نفس بکشید.
۱۲