حرکت سگ پرنده در حالت پلانک

۱۴۰۰/۰۱/۱۷

ویدیو

توضیحات

حرکت سگ پرنده در حالت پلانک

 

عضلات هدف :
 
راست کننده ستون فقرات، عضلات شکم و سورینی بزرگ
 
نام دیگر حرکت :

پلانک دست و پای مخالف

نام انگلیسی حرکت :

plank one leg one hand

 

نحوه انجام حرکت سگ پرنده در حالت پلانک

 

  • پوزیشن حرکت پلانک ساده را بگیرید و بعد ازآن بصورت همزمان دست و پای مخالف را بالا بیاورید و برای یک ثانیه نگه دارید.

 

  • سپس به حالت شروع برگردید و برای دست و پای دیگر انجام بدهید.

 

  • در هنگام بالا آوردن دست و پا، بدن را ثابت نگه دارید و کمر در راستای صاف و مستقیم خود بماند. 

 

  • در هنگام بالا آوردن دست و پا، نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن، نفس بگیرید .
 
۱۲