حرکت پلانک ستاره

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ویدیو

توضیحات

حرکت پلانک ستاره

 

عضلات هدف :
 
شکم و پهلو
 
نام های دیگر حرکت :

استار پلانک 

پلانک ستاره ایزومتریک

 

نام انگلیسی حرکت :

plank star

 

نحوه انجام حرکت پلانک ستاره

 

  • به پهلو بایستید، کف دست راست و تیغه ی پای راست را روی زمین بگذارید، دست و پای چپ را بالا بصورت معلق نگه دارید.

 

  • سپس حرکت را برای سمت مخالف نیز تکرار کنید. 

 

  • سعی کنید گردن و کمر را صاف نگه دارید. 

 

  • بطور منظم آرام و عمیق دم و بازدم کنید. 
 
 
۱۲