حرکت درازنشست روسی با صفحه

۱۴۰۰/۰۱/۱۶

ویدیو

توضیحات

حرکت درازنشست روسی با صفحه

 

عضلات هدف :
 
راست شکمی

نام های دیگر حرکت :

شکم روسی با صفحه

کرانچ روسی با صفحه

نام انگلیسی حرکت :

plate russian situp

 

نحوه انجام حرکت درازنشست روسی با صفحه

 

  • روی زمین دراز بکشید و پاها را اندازه عرض شانه باز کنید.

 

  • مطابق با ویدیو صفحه را در دست بگیرید و حرکت را اجرا کنید.

 

  • دقت کنید که با انقباض عضلات شکم بالا بیاید و گردن و کمر را در یک راستا  نگه دارید.

 

  • هنگام دراز کشیدن نفس بگیرید و هنگام اجرای دراز نشست نفس را خارج کنید. 
۱۲