حرکت اسکوات پرشی

۱۳۹۹/۰۹/۲۸

ویدیو

توضیحات

حرکت اسکوات پرشی

 
 
عضلات هدف :
 
جلو ران
 
نام انگلیسی حرکت :
 

prisoner spot jumping

 

نحوه انجام حرکت اسکوات پرشی

 

  • پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده سپس با پوزیشن حرکت اسکوات بشینید و دست ها را پشت سر خود بگیرید، سپس بپرید و مجدد به حالت اول برگردید. 

 

  • دقت داشته باشید که روی پنجه پا فرود بیایید. 

 

  • هنگام فرود نفس بگیرید و هنگام پرش از روی زمین نفس را خارج کنید.
 

 

۱۲