حرکت اسکوات ضربه ای

۱۳۹۹/۱۱/۱۵

ویدیو

توضیحات

حرکت اسکوات ضربه ای

 

عضلات هدف :
 
باسن و جلو ران
 

نام انگلیسی حرکت :

 

pulse squat

 

نحوه انجام حرکت اسکوات ضربه ای

 

  • ابتدا پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید و دست ها را جلوی بدن نگه دارید.

 

  •  سپس زانوها را خم کنید و باسن را به عقب بدید، به صورت اسکوات بشینید و در یک دامنه محدود، نوسان حرکتی داشته باشید.

 

  • در هنگام بلند شدن نفس را خارج کنید و هنگام نشستن نفس بگیرید .
 
۱۲