حرکت شنا دست جمع روی کتل بل

۱۳۹۹/۱۱/۰۷

ویدیو

توضیحات

حرکت شنا دست جمع روی کتل بل

 

عضلات هدف :
 
پشت بازو
 
نام دیگر حرکت :
 

شنا پشت بازو دست روی کتل بل

 

نام انگلیسی حرکت :

 

push up tight kettlebell

 

نحوه انجام حرکت شنا دست جمع روی کتل بل

 

  • 2 کتل بل مناسب را انتخاب کنید، در حالت شنا قرار بگیرید و قسمت بالایی کتل بل ها را بگیرید.

 

  • سپس بصورت دست جمع حرکت شنا را انجام بدید.

 

  • دقت کنید در تمام طول حرکت، بازو ها از بدن فاصله نگیرد.  

 

  • هنگام پایین رفتن نفس بگیرید و هنگام بالا آمدن نفس را خارج کنید .
 
۱۲