حرکت شنا

۱۳۹۹/۰۳/۱۷

ویدیو

توضیحات

حرکت شنا

عضلات هدف :
 
سینه

 

نام های دیگر حرکت:

 

شنا سوئدی

شنا روی زمین 

شنا پوش آپ

 

نام انگلیسی حرکت:

 

PUSH UP

 

نحوه انجام حرکت شنا

 

  • کف دست هارو روی زمین بزارید و با انقباض عضلات شکم سعی کنید پاها، میان تنه و بالا تنه در یک راستا باشند.

 

  • با خم کردن آرنج ها به پایین بروید و با انقباض عضلات سینه به نقطه شروع برگردید.

 

  • در هنگام بالا رفتن نفس رو خارج کنید و هنگام پایین آمدن نفس بگیرید.

 

  • دقت داشته باشید کمر نباید از راستای مستقیم با پایین تنه خارج شود.

 

 

۱۲