حرکت فلای معکوس دستگاه

۱۳۹۹/۱۲/۰۵

ویدیو

توضیحات

حرکت فلای معکوس دستگاه

 

عضلات هدف :
 
پشت - دلتوئید خلفی
 
نام های دیگر حرکت :
 

فلای سرشانه با دستگاه

 

فلای با دستگاه پروانه

 

فلای معکوس نشسته با دستگاه

 

نام انگلیسی حرکت :

 

rear delt fly peck back

 

نحوه انجام حرکت فلای معکوس دستگاه

 

  • مطابق با ویدیو روی دستگاه بنشینید و دستگیره ها را بگیرید، سپس حرکت را اجرا کنید. 

 

  • دقت کنید که در طول اجرای حرکت کمر صاف باشد .  

 

  • هنگام باز کردن دستگیره ها نفس را خارج کنید و هنگام نزدیک کردن دستگیره ها نفس بگیرید .
 
 
۱۲