حرکت درازنشست روسی

۱۴۰۰/۰۱/۱۶

ویدیو

توضیحات

حرکت درازنشست روسی

 

عضلات هدف :
 
راست شکمی

نام دیگر حرکت :

کرانچ روسی

نام انگلیسی حرکت :

russian situp

 

نحوه انجام حرکت درازنشست روسی

 

  • روی زمین دراز بکشید و پاها را اندازه  عرض شانه روی زمین باز کنید.

 

  • دستها را به صورت صاف نگه دارید، سپس مطابق با ویدیو حرکت را اجرا کنید.

 

  • دقت کنید که با انقباض عضلات شکم بالا بیاید و گردن و کمر را در یک راستا  نگه دارید. 

 

  • هنگام دراز کشیدن  نفس بگیرید و هنگام اجرای دراز نشست نفس را خارج کنید. 
۱۲