حرکت چرخش روسی روی بوسوبال

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

ویدیو

توضیحات

حرکت چرخش روسی روی بوسوبال

 

عضلات هدف :
 
شکم و پهلو
 
نام های دیگر حرکت :

راشن توییست روی توپ تعادلی

شکم روسی روی توپ تعادلی

نام انگلیسی حرکت :

russian twist on bosu

 

نحوه انجام حرکت چرخش روسی روی بوسوبال

 

  • روی بوسوبال بشینید، پاها را خم کنید و بالا نگه دارید.

 

  • سپس، دست ها را بهم قفل کنید و بصورت صاف و کشیده به چپ و راست بچرخانید. 

 

  • هنگام برگشت به حالت اول نفس بگیرید و هنگام چرخش به طرفین نفس را خارج کنید. 
 
 
۱۲