حرکت شکم قیچی

۱۳۹۹/۱۱/۲۱

ویدیو

توضیحات

حرکت شکم قیچی

 

عضلات هدف :
 
عضلات راست شکمی و خم کننده مفصل ران
 
نام دیگر حرکت :
 

شکم پا قیچی

 
نام انگلیسی حرکت :
 

scissors

 

نحوه انجام حرکت شکم قیچی

 

  • روی زمین دراز بکشید، سرشانه را از زمین جدا کنید و بطور متناوب پاها را از زمین به بالا بیاورید.

 

  • زمانی که پا را بالا آوردید با دست 1 ثانیه در حالت انقباض نگه دارید، سپس برای پای بعد تکرار کنید. 

 

  • دقت کنید که پاها با زمین تماس نداشته باشند. 

 

  • بطور منظم آرام و عمیق تنفس کنید.
 
۱۲