حرکت کرانچ پهلو دست و پای مخالف

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

ویدیو

توضیحات

حرکت کرانچ پهلو دست و پای مخالف

 

عضلات هدف :
 
پهلو

نام دیگر حرکت :

 

کرانچ پهلو دست و پا ضربدری

 

نام انگیسی حرکت :

 

opposite hand to foot crunch

 

نحوه انجام حرکت کرانچ پهلو دست و پای مخالف

 

  • روی زمین دراز بکشید و دست راست را زیر سر و دست چپ را روی زمین قرار بدید. از طرف دیگر دست چپ و پای راست در هوا معلق باشد.

 

  • با انقباض عضلات پهلو و شکم کمی بلند و خم شوید و دست و پای معلق در هوا را به هم برسانید.

 

  • بعد از انجام دادن تعداد مورد نظر همین مراحل را برای سمت دیگر بدن هم انجام دهید.

 

  • در هنگام بالا آمدن نفس را خارج کنید و هنگام خوابیدن نفس بگیرید.

 

  • دقت داشته باشید که در زمان اجرای حرکت پای معلق نباید با زمین برخوردی داشته باشد.
۱۲