حرکت پرس شانه هالتر نشسته

۱۳۹۹/۱۲/۰۶

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس شانه هالتر نشسته

 

عضلات هدف :
 
دلتوئید 
 
نام های دیگر حرکت :
 

سرشانه نظامی با هالتر

 

پرس نظامی سرشانه نشسته با هالتر

 

پرس با هالتر نشسته سرشانه نظامی

 

نام انگلیسی حرکت :

 

seated barbell overhead press

 

نحوه انجام حرکت پرس شانه هالتر نشسته

 

  • روی یک نیمکت با تکیه گاه بشینید، دست ها را دو برابر عرض شانه باز کنید و هالتر را از جلوی سر بگیرید.

 

  • سپس میله هالتر را بلند کنید و  در راستای عضلات سرشانه، به بالا و پایین حرکت بدهید.

 

  • در هنگام بالا بردن هالتر نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن هالتر نفس بگیرید .
 
 
۱۲