حرکت پشت بازو دمبل کیک بک نشسته جفت دست

۱۳۹۹/۱۱/۰۷

ویدیو

توضیحات

حرکت پشت بازو دمبل کیک بک نشسته جفت دست

 

عضلات هدف :
 
پشت بازو
 
نام انگلیسی حرکت :
 

seated bent over two arm dumbbell tri ext

 
نحوه انجام حرکت پشت بازو دمبل کیک بک نشسته جفت دست
 
  • روی نیمکت بشینید، کمر را به سمت جلو خم کنید و بازوها را کنار بدن خود ثابت نگه دارید، سپس دست ها را از آرنج به پشت باز کنید.

 

  • دقت کنید در تمام طول حرکت، بازو ها در یک نقطه ثابت کنار بدن بماند. 

 

  • هنگام جلو آوردن دمبل ها، نفس بگیرید و هنگام پشت بردن دمبل ها  نفس را خارج کنید .
 

 

۱۲